Băng keo chuyên dụng của Tesa dùng để gắn logo, bảng số xe

Dán logo, biểu tượng và biển số xe

Băng keo kháng lại các điều kiện môi trường khắc nghiệt và đảm bảo gắn kết đáng tin cậy.

Các loại băng keo dùng dán logo, biểu tượng và biển số xe

Các sản phẩm hỗ trợ dán logo, biểu tượng và biển số xe