Cố định FPC

Cố định FPC (bản mạch in dẻo)

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt định vị an toàn dải băng phẳng vào bản mạch in dẻo FPC