Cố định FPC

Cố định FPC (bản mạch in dẻo)

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt định vị an toàn dải băng phẳng vào bản mạch in dẻo FPC

Bản mạch in dẻo cần được cố định lên dải băng phẳng. Sử dụng băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt cho phép dán sạch sẽ và chính xác và không cần phải chờ thời gian keo khô như sử dụng keo lỏng.

Băng keo sử dụng cho ứng dụng này phải linh hoạt và có độ thích ứng cao. Hơn nữa, băng keo phải có đặc tính cắt theo khuôn tốt và dễ xé bằng tay nhưng có khả năng chống rách.