Tủ lạnh và Tủ đông

Tủ lạnh và Tủ đông – Giải pháp băng keo cho thị trường điện gia dụng

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp băng keo khác nhau cho toàn bộ thiết bị gia dụng làm mát chính, như tủ lạnh và tủ đông.