Băng keo màng phim

Khi cần che phủ chính xác, băng keo màng phim là lựa chọn phù hợp. Các sản phẩm này cũng được coi là băng keo đường biên sắc nét; bản thân tên băng keo đã nói lên tất cả.Hiển thị bộ lọc
tesa® 4104 trong suốt
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
65 µm
60 %
tesa® 4174
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
200 %
tesa® 4215
Specifications
film PE
cao su tự nhiên
130 µm
350 %
tesa® 4331
Specifications
PET/ không dệt
silicon
110 µm
100 %
tesa® 7140 PV3
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
181 µm
130 %
tesa® 50600 chuẩn
Specifications
PETP
silicon
80 µm
110 %
tesa® 50777
Specifications
Film PVC
acrylic
132 µm
240 %
tesa® 51108
Specifications
film PET
cao su tự nhiên
54 µm
120 %
tesa® 4104 nhiều màu
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
67 µm
60 %
tesa® 4244 PV0
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
237 %
tesa® 4244 PV2
Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
137 µm
252 %