Băng keo màng phim

Khi cần che phủ chính xác, băng keo màng phim là lựa chọn phù hợp. Các sản phẩm này cũng được coi là băng keo đường biên sắc nét; bản thân tên băng keo đã nói lên tất cả.