Băng keo màng phim

Khi cần che phủ chính xác, băng keo màng phim là lựa chọn phù hợp. Các sản phẩm này cũng được coi là băng keo đường biên sắc nét; bản thân tên băng keo đã nói lên tất cả.Hiển thị bộ lọc

tesa® 4104 nhiều màu

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
67 µm
60 %

tesa® 4104 trong suốt

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
65 µm
60 %

tesa® 4174

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
200 %

tesa® 4215

Specifications
film PE
cao su tự nhiên
130 µm
350 %

tesa® 4244 PV0

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
110 µm
237 %

tesa® 4244 PV2

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
137 µm
252 %

tesa® 4331

Specifications
PET/ không dệt
silicon
110 µm
100 %

tesa® 7140 PV3

Specifications
Film PVC
cao su tự nhiên
181 µm
130 %

tesa® 50600 chuẩn

Specifications
PET
silicon
80 µm
110 %

tesa® 50650 linh hoạt

Specifications
PET
silicon
55 µm
120 %

tesa® 50777

Specifications
Film PVC
acrylic
132 µm
240 %

tesa® 51108

Specifications
film PET
cao su tự nhiên
54 µm
120 %

tesa® 51408

Specifications
polyimide polimit
silicon
65 µm
60 %