Giải pháp kết dính cho ngành công nghiệp pin mặt trời

Cố định hộp đựng mối nối mạch điện

Cố định đựng mối nối mạch điện tức thì và chắc chắn trong quá trình lắp ráp.

Sản phẩm