Tấm trang trí

Gắn các panô trang trí trên đồ nội thất

Gắn vĩnh viễn các panô trang trí vào mặt trước của nội thất.