Băng keo đệm IVD®

Băng keo đệm Spacer

Đếm chính xác – dung sai độ dày nhỏ và cắt theo khuôn chính xác là những tính năng chính của băng keo đệm.