tesa-marine-industry-tape-for-floor-mounting-on-boat

Gắn sàn

Đối với cả mục đích sử dụng tạm thời và lâu dài, băng keo hai mặt của chúng tôi cung cấp nhiều loại dành cho các ứng dụng gắn sàn khắt khe trên thuyền.

Đặc biệt là khi gắn các vật liệu sàn trên thuyền yêu cầu một độ bám dính cao để đảm bảo sự kết dính. Băng keo gắn sàncủa chúng tôi chịu được các tác nhân thời tiết, môi trường và đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về tính phù hợp với sàn thuyền.

Băng keo để gắn sàn trên thuyền