Gắn màn hình

Dán màn hình đã được trang bị sẵn băng keo hai mặt rất hiệu quả và sạch sẽ.Sạch sẽ và chính xác có ý nghĩa quan trọng khi gắn màn hình. Bằng cách dán sẵn băng keo hai mặt vào màn hình từ trước, quy trình gắn màn hình được thực hiện sạch sẽ và hiệu quả hơn.

Băng keo dùng cho ứng dụng này phải có độ bám dính vào nhựa cao và có lớp nền linh hoạt. Ngoài ra, băng keo cũng phải dễ dàng cắt theo khuôn.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 4928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 4943

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
2 %

tesa® 4965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 4972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 51571

Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %

tesa® 68616

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
130 µm
2 %

tesa® 68644

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68645

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm

Tải xuống