Gắn màn hình

Dán màn hình đã được trang bị sẵn băng keo hai mặt rất hiệu quả và sạch sẽ.Sạch sẽ và chính xác có ý nghĩa quan trọng khi gắn màn hình. Bằng cách dán sẵn băng keo hai mặt vào màn hình từ trước, quy trình gắn màn hình được thực hiện sạch sẽ và hiệu quả hơn.

Băng keo dùng cho ứng dụng này phải có độ bám dính vào nhựa cao và có lớp nền linh hoạt. Ngoài ra, băng keo cũng phải dễ dàng cắt theo khuôn.

Đọc thêm

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® ACXplus 7273 Multi Purpose (MP)
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
800 µm
tesa® 51571
Specifications
vật liệu không dệt
cao su tổng hợp
160 µm
2 %
tesa® 51579
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
140 µm
tesa® 68616
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
130 µm
2 %
tesa® 68624
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68626
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 68644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68625
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
tesa® 68645
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
Tải xuống