Thiết bị - Gắn màn hình

Gắn màn hình

Dán màn hình đã được trang bị sẵn băng keo hai mặt rất hiệu quả và sạch sẽ.

Sản phẩm