Thiết bị dẫn giấy

Gắn thiết bị dẫn giấy

Băng keo hai mặt có lớp nền bằng vật liệu không dệt gắn lớp lót PET với thiết bị dẫn giấy.