Bảo vệ sơn xe với hiệu quả lâu dài

Màng phim bảo vệ sơn của chúng tôi mỏng và gần như vô hình - bất cứ khu vực nào mà bạn muốn bảo vệ bề mặt sơn hoàn thiện của xe không bị trầy xước và bị đá làm sứt mẻ.

Sản phẩm