Dán nhãn tài liệu

Dán nhãn định vị tài liệu

Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt dán nhãn định vị tài liệu trực tiếp lên kính.