Màng phim kích hoạt bằng nhiệt

Khi nhiệt độ và áp suất tác động, băng keo được kích hoạt tối ưu và mang lại độ bám dính cực kỳ cao.Hiển thị bộ lọc

tesa HAF® 8401

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 8402

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 8410

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm

tesa HAF® 8412

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic

tesa HAF® 8451

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa HAF® 8454

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa HAF® 8471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 8472

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm

tesa HAF® 8473

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm

tesa HAF® 8474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa® HAF 8475

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 8476

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm

tesa HAF® 8478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa® LTR HAF 8711

Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
30 µm

tesa® LTR HAF 8715

Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
125 µm

tesa HAF® 58470

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm

tesa HAF® 58471

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm

tesa HAF® 58474

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm

tesa HAF® 58475

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm

tesa HAF® 58476

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm

tesa HAF® 58477

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
20 µm

tesa HAF® 58478

Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm

tesa® LTR HAF 58480

Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
50 µm

tesa HAF® 58492

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm

tesa HAF® 58493

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm

tesa HAF® 58495

Specifications
PET
cao su nitrile / nhựa phenolic
123 µm