Màng phim kích hoạt bằng nhiệt

Khi nhiệt độ và áp suất tác động, băng keo được kích hoạt tối ưu và mang lại độ bám dính cực kỳ cao.