Màng phim kích hoạt bằng nhiệt

Khi nhiệt độ và áp suất tác động, băng keo được kích hoạt tối ưu và mang lại độ bám dính cực kỳ cao.Hiển thị bộ lọc
tesa HAF® 8401
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa HAF® 8402
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 8410 HS
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm
tesa HAF® 8412 ACF
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
tesa HAF® 8454
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa HAF® 8471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 8472
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
60 µm
tesa HAF® 8473
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
80 µm
tesa HAF® 8474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa® HAF 8475
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 8476
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm
tesa HAF® 8478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® LTR HAF 8711
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
30 µm
tesa HAF® 58470
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
50 µm
tesa HAF® 58471
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
30 µm
tesa HAF® 58474
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
100 µm
tesa HAF® 58475
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
125 µm
tesa HAF® 58476
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
150 µm
tesa HAF® 58477
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
20 µm
tesa HAF® 58478
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm
tesa® LTR HAF 58480
Specifications
không
keo được kích hoạt kết dính ở nhiệt độ thấp
50 µm
tesa HAF® 58492
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
72 µm
tesa HAF® 58493
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
83 µm
tesa HAF® 58495
Specifications
PETP
cao su nitrile / nhựa phenolic
123 µm
tesa HAF® 8451
Specifications
không
cao su nitrile / nhựa phenolic
200 µm