Bịt kín lỗ

Bịt kín lỗ

Băng keo nhựa và băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt: nhiều linh kiện nhỏ làm bằng nhựa hoặc cao su phải được gắn vào vật thể để che lỗ. Băng keo của chúng tôi cũng phù hợp dùng để kết dính chân cao su với đế máy in.

Để bịt các lỗ nhỏ trên thiết bị, băng keo nhựa hoặc băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt có thể dán để kết dính các linh kiện nhỏ làm bằng nhựa hoặc cao su vào bề mặt.

Băng keo sử dụng phải bám dính chắc với nhựa và có lớp nền thích ứng cao để bám dính với các bề mặt gồ ghề. Hơn nữa, băng keo cũng phải dễ dàng cắt theo khuôn thành miếng sẵn