amaggedon

Tập trung vào các hệ thống hấp thụ qua da và màng ngậm hòa tan trong miệng

Chúng tôi là công ty cung cấp dược phẩm chuyên về miếng dán hấp thụ qua da và qua tiếp xúc (Transfilm®) cũng như màng ngậm hòa tan nhanh trong miệng (Rapidfilm®).