Thiết bị - Gắn cửa kính

Gắn Cửa kính

Một phương pháp liên kết thông minh và tinh tế để gắn các cửa kính mà không phải sử dụng đinh vít hay chờ keo khô và rủi ro bị thấm nhỏ giọt khi sử dụng keo lỏng - chính là băng keo hai mặt.

Sản phẩm