Sử dụng dây – băng keo cách điện

Quấn dây điện – băng keo cách điện

Dây cáp cần được bó gọn gàng. Băng keo nhựa và vải một mặt của chúng tôi mang lại sự linh hoạt và khả năng cách điện tốt.