social-distancing-tape-supermarket

Băng Keo Giãn Cách Xã Hội

Đảm bảo an toàn cho khách hàng, du khách và nhân viên bằng cách giúp họ giữ khoảng cách an toàn với nhau.

Tạo làn đường an toàn và khu vực chờ với băng keo dán khoảng cách xã hội

Đảm bảo an toàn công cộng bằng cách đánh dấu làn đường di chuyển và khu vực chờ được chỉ định trên các bệnh viện, khu dịch vụ, quầy bán lẻ, vận chuyển và nhiều hơn nữa.

Dòng băng keo để đánh dấu sàn và các đối tượng để hỗ trợ giãn cách xã hội an toàn

Đánh dấu nhanh và bắt mắt của các điểm dán khoảng cách

tesa-social-distancing-tapes-benefit-high-attention
High Visibility, Many Colors
Our social distancing tapes come in many different colors to ensure optimal visibility.
tesa-social-distancing-tapes-benefit-robust-longlasting
Robst & Longlasting
With their abrasion resistant surface, our tapes withstand foot traffic, carts or suitcases.
tesa-social-distancing-tapes-benefit-sticks-on-all-surfaces
Secure Stick on All Surfaces
Thanks to the high adhesion level, our tapes offer reliable hold on many surfaces.
tesa-social-distancing-tapes-benefit-quick-application
Quick & Convenient to Apply
Easy unwinding and uncomplicated adjustment for straight lines. Partly hand-tearable.
Conversion Page Icon for Newsletter

For more information on our social distance tapes, please get in touch with us or with your distributor to directly order tapes!