Lắp khô cửa sổ PVC
Lắp cửa sổ

Lắp cửa sổ

Các loại băng keo của chúng tôi có thể tạo ra các thiết kế cửa sổ mới và hiện đại.Các khả năng mới trong việc lắp khô cửa sổ bằng băng keo

Cho phép khách hàng của bạn tận hưởng nhiều cửa sổ thẩm mỹ hơn với chất lượng cao. Băng keo của chúng tôi không chỉ cho phép tạo ra thiết kế dấu khung và hiện đại, nó cũng cải thiện các đặc tính cấu trúc của cửa sổ và bảo vệ chống trộm cắp.

Các tuỳ chọn thiết kế lắp khô

Đọc thêm

Cửa sổ gỗ

Lắp khô cửa sổ gỗ
Lắp khô cửa sổ gỗ
  • Phần tiết diện được đơn giản hoá
  • Tiết kiệm vật liệu khung
  • Trọng lượng nhẹ hơn, khung mỏng hơn
Đọc thêm

Cửa sổ nhôm

Lắp khô cửa sổ nhôm
Lắp khô cửa sổ nhôm
  • Thiết kế cửa sổ bằng phẳng, khung mỏng hơn
  • Giá trị cách nhiệt được cải thiện
  • Dành cho các toà nhà dân cư và thương mại
Đọc thêm

Cửa sổ PVC

Lắp khô cửa sổ PVC
Lắp khô cửa sổ PVC
  • Giảm giá đỡ do đó hiệu suất đóng cửa tốt hơn, ít phải bảo trì hơn
  • Có thể lắp ráp các cửa sổ rộng hơn mà vẫn sử dụng thiết kế cố định thông thường
  • Chống trộm tốt hơn
Đọc thêm
Chứng nhận

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận liên kết kết dính của ift VE-08/2, phần 1

tesa ® 62612 ift chứng nhận về hiệu suất – Báo cáo số 11-002533-PR04

 

Hiển thị bộ lọc
tesa® ACXplus 7072
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %
tesa® 62612
Specifications
xốp PE
acrylic tinh khiết
1600 µm
300 %
tesa® ACXplus 70725
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
3900 µm
1000 %
Tải xuống

Các trang liên quan