Lắp khô cửa sổ PVC

Lắp cửa sổ

Các loại băng keo của chúng tôi có thể tạo ra các thiết kế cửa sổ mới và hiện đại.

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận

Chứng nhận liên kết kết dính của ift VE-08/2, phần 1

tesa® 62612 ift chứng nhận về hiệu suất – Báo cáo số 11-002533-PR04