Băng keo chuyên dụng của tesa dùng cho lắp đặt và đánh dấu cáp xe tải

Dán và đánh dấu dây điện

Chúng tôi cung cấp một loạt các băng keo để bó, gắn kết, và đánh dấu dây và cáp.