Băng keo nối vải

Thường được dùng trong các ứng dụng ngành in, loại băng keo này được thiết kế để kết dính các vật liệu màng phim khác nhau lại trong một môi trường sản xuất.