Băng keo chặn ánh sáng

Giảm thiểu hiệu ứng ánh sáng khi ứng dụng yêu cầu cần kiểm soát ánh sáng.