Băng keo trong suốt quang học

Băng keo trong suốt quang học lý tưởng dùng cho ứng dụng có sử dụng vật liệu trong suốt hay mờ đục cần được liên kết hoặc định vị tạm.