Băng keo trong suốt quang học

Băng keo trong suốt quang học lý tưởng dùng cho ứng dụng có sử dụng vật liệu trong suốt hay mờ đục cần được liên kết hoặc định vị tạm.tesa® 69401
Specifications
không
acrylic tinh khiết
25 µm
tesa® 69402
Specifications
không
acrylic tinh khiết
50 µm
tesa® 69404
Specifications
không
acrylic tinh khiết
100 µm
tesa® 69405
Specifications
không
acrylic tinh khiết
125 µm
tesa® 69604
Specifications
không
acrylic tinh khiết
100 µm
tesa® 69605
Specifications
không
acrylic tinh khiết
125 µm
tesa® 69504
Specifications
acrylic tinh khiết
100 µm
tesa® 69505
Specifications
acrylic tinh khiết
125 µm