Băng keo trong suốt quang học

Băng keo trong suốt quang học lý tưởng dùng cho ứng dụng có sử dụng vật liệu trong suốt hay mờ đục cần được liên kết hoặc định vị tạm.tesa® 69401

Specifications
không
acrylic tinh khiết
25 µm

tesa® 69402

Specifications
không
acrylic tinh khiết
50 µm

tesa® 69404

Specifications
không
acrylic tinh khiết
100 µm

tesa® 69405

Specifications
không
acrylic tinh khiết
125 µm

tesa® 69504

Specifications
acrylic tinh khiết
100 µm

tesa® 69505

Specifications
acrylic tinh khiết
125 µm

tesa® 69604

Specifications
không
acrylic tinh khiết
100 µm

tesa® 69605

Specifications
không
acrylic tinh khiết
125 µm