Che phủ lỗ tạm thời

Che phủ lỗ tạm thời

Giữ dải băng cố định và che phủ tấm lót khe hở tạm thời trong quá trình dán.

Sản phẩm