Băng keo xốp

SỬ DỤNG BĂNG KEO XỐP/ BĂNG DÍNH XỐP

Băng keo xốp hai mặt hay còn gọi là băng dính xốp 2 mặt, có thể dùng để bù lấp khe hở, gắn kết các vật liệu khác nhau, và chống ồn hay rung chấn ngoài mong muốn.