tesa-marine-industry-tape-for-heat-insulation-of-pipes-on-boats

Cách nhiệt đường ống và các bộ phận gia nhiệt

Các loại băng keo cách nhiệt của chúng tôi được đặc trưng bởi khả năng chịu nhiệt, độ bền nhiệt và độ dẫn nhiệt cao, có thể giúp tăng hiệu quả và giảm thiểu tổn thất phân phối khí trên thuyền.