Giải thưởng và Xếp hạng

Đánh giá và xếp hạng tính bền vững

Những xếp hạng và thứ hạng xác nhận cam kết rõ ràng của chúng tôi đối với tính bền vững.

CDP

1000px-Cdp_logo_as_of_2017.svg

CDP đã trao cho tesa điểm B- về thành tích trong lĩnh vực bảo vệ khí hậu. CDP là một tổ chức từ thiện quốc tế thực hiện bảng câu hỏi đánh giá tổng quát thường niên về hoạt động bền vững của các công ty.

EcoVadis

Huy chương EcoVadis

tesa đã được đăng ký với chứng nhận bạc trên EcoVadis, một nền tảng hợp tác để theo dõi hiệu suất bền vững. tesa nằm trong số 15% công ty hàng đầu trong ngành do EcoVadis đánh giá.