Băng keo của chúng tôi cung cấp khả năng dán nhẵn mịn cho kết quả gắn kết với độ tin cậy cao

Băng keo của chúng tôi cung cấp khả năng dán nhẵn mịn cho kết quả gắn kết với độ tin cậy cao

Vật liệu màng phim khổ rộng và vật liệu phôi như tấm graphite đòi hỏi băng keo gắn kết có độ tin cậy cao để thực hiện quá trình dán dễ dàng.Nhiều loại băng keo mỏng để dán

Chúng tôi cung cấp danh mục toàn diện các loại băng keo để liên kết, vĩnh viễn hoặc có thể bóc ra được, kết hợp với sự đa dạng của lớp nền, lớp lót và độ dày. Để dán tấm graphite, băng keo siêu mỏng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo vì có hiệu quả thẩm thấu cao giúp mang lại kết quả quản lý nhiệt tốt nhất. Chúng tôi cũng cung cấp băng keo che màu đen mờ siêu mỏng dùng bảo vệ tấm graphite.

Đặc tính sản phẩm

 • Liên kết màng phim mylar hoặc lá nhôm, tấm graphite với độ tin cậy cao
 • Dán không tạo bọt khí
 • Độ bám dính ban đầu cao
 • Có thể dán lại và bóc ra được
 • Băng keo che màu đen mờ, một mặt
Đọc thêm

Giải pháp băng keo của chúng tôi

 • Băng keo với hai lớp keo khác nhau
 • Băng keo phổ thông
 • Băng keo gắn tiêu chuẩn
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt
 • Băng keo có thể bóc ra
 • Băng keo che phủ
Đọc thêm

Tải về

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 4720

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %

tesa® 4928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 4940

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
160 µm

tesa® 4942

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %

tesa® 4965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 4967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 4972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 4980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 4982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 4983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 8853

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 8854

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 8857

Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm

tesa® 51576

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm

tesa® 51928

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 51965

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %

tesa® 51967

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %

tesa® 51972

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %

tesa® 51980

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 51982

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 51983

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 60980

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm

tesa® 61140

Specifications
film PET
acrylic tinh khiết
200 µm
90 %

tesa® 67320

Specifications
polyimide polimit
acrylic
20 µm
30 %

tesa® 68540

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm

tesa® 68542

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68545

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68547

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68582

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68585

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68594

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68595

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %

tesa® 68596

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %

tesa® 68597

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %

tesa® 68598

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %

tesa® 68599

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %

tesa® 68614

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68618

Specifications
vật liệu không dệt

tesa® 68644

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm

tesa® 68645

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm

tesa® 68646

Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm

tesa® 68740

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %

tesa® 68742

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %

tesa® 68745

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %

tesa® 68747

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %

tesa® 68785

Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %