Thiết bị điện tử: Ứng dụng PET một mặt

Băng keo của chúng tôi cung cấp khả năng dán nhẵn mịn cho kết quả gắn kết với độ tin cậy cao

Vật liệu màng phim khổ rộng và vật liệu phôi như tấm graphite đòi hỏi băng keo gắn kết có độ tin cậy cao để thực hiện quá trình dán dễ dàng.

Sản phẩm