Ứng dụng dán

Băng keo của chúng tôi cung cấp khả năng dán nhẵn mịn cho kết quả gắn kết với độ tin cậy cao

Vật liệu màng phim khổ rộng và vật liệu phôi như tấm graphite đòi hỏi băng keo gắn kết có độ tin cậy cao để thực hiện quá trình dán dễ dàng.Nhiều loại băng keo mỏng để dán

Chúng tôi cung cấp danh mục toàn diện các loại băng keo để liên kết, vĩnh viễn hoặc có thể bóc ra được, kết hợp với sự đa dạng của lớp nền, lớp lót và độ dày. Để dán tấm graphite, băng keo siêu mỏng của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo vì có hiệu quả thẩm thấu cao giúp mang lại kết quả quản lý nhiệt tốt nhất. Chúng tôi cũng cung cấp băng keo che màu đen mờ siêu mỏng dùng bảo vệ tấm graphite.

Đặc tính sản phẩm

 • Liên kết màng phim mylar hoặc lá nhôm, tấm graphite với độ tin cậy cao
 • Dán không tạo bọt khí
 • Độ bám dính ban đầu cao
 • Có thể dán lại và bóc ra được
 • Băng keo che màu đen mờ, một mặt
Đọc thêm

Giải pháp băng keo của chúng tôi

 • Băng keo với hai lớp keo khác nhau
 • Băng keo phổ thông
 • Băng keo gắn tiêu chuẩn
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt
 • Băng keo có thể bóc ra
 • Băng keo che phủ
Đọc thêm
Tải về

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc
tesa® 4720
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
60 %
tesa® 4928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 4942
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
140 µm
50 %
tesa® 4965 Original
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 4967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 4972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 4980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 4982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 4983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 8853
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 8854
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 8857
Specifications
Siêu mỏng không dệt
acrylic cải tiến
50 µm
tesa® 51576
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic
120 µm
tesa® 51928
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 51965
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
205 µm
50 %
tesa® 51967
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
160 µm
50 %
tesa® 51972
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
48 µm
50 %
tesa® 51980
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 51982
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 51983
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 61140
Specifications
film PET
acrylic tinh khiết
200 µm
90 %
tesa® 67310
Specifications
polyimide polimit
acrylic
10 µm
30 %
tesa® 67320
Specifications
polyimide polimit
acrylic
20 µm
30 %
tesa® 68540
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
tesa® 68542
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68545
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68547
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68582
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68585
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68592
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %
tesa® 68594
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68595
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
125 µm
50 %
tesa® 68596
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
150 µm
50 %
tesa® 68597
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
200 µm
50 %
tesa® 68598
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
250 µm
50 %
tesa® 68599
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
300 µm
50 %
tesa® 68614
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68618
Specifications
vật liệu không dệt
tesa® 68644
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
100 µm
tesa® 68673
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68740
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
30 µm
50 %
tesa® 68745
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 68747
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
100 µm
50 %
tesa® 68785
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
80 µm
50 %
tesa® 60980
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 68645
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
120 µm
tesa® 68646
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic cải tiến
140 µm
tesa® 68742
Specifications
film PET
acrylic cải tiến
50 µm
50 %