Các giải pháp tesa cho các nhà sản xuất nẹp và khung viền định hình

Gia tăng giá trị - Các giải pháp băng keo cho viền và khung định hình

Cho dù bạn muốn dán khung viền, gắn các chi tiết trang trí hay tạo các liên kết kết cấu trong cửa sổ – Các sản phẩm băng keo (hay còn gọi là băng dính) của chúng tôi đều có thể đáp ứng nhờ vào tính ứng dụng cao và đa dạng trong các ngành xây dựng, trang trí nội thất, trang trí gian hàng bán lẻ.

Chứng nhận

Chứng nhận

tesa® ACXplus 7074 – chứng nhận của ift về chất lượng – kiểm tra cửa ra vào trong môi trường khí hậu khác nhau (báo cáo số 14.-002596-PR04)

tesa® ACXplus 7078 – chứng nhận của ift về chất lượng – dán băng keo  ift VE-08/1, Phần 1 (báo cáo số 10-000666-PB01)

Sản phẩm

Các trang liên quan