Gắn màn hình

Gắn màn hình

Băng keo xốp và nhựa: Màn hình được trang bị sẵn băng keo hai mặt có thể được dán một cách hiệu quả và sạch sẽ.