Cố định an toàn cửa để vận chuyển

Cố định an toàn cửa để vận chuyển

Băng keo sẽ gánh một phần tải trọng do đó những va chạm mạnh không ảnh hưởng tới bản lề cửa, nhờ đó không xảy ra hư hại.Trong khi vận chuyển cửa, những va chạm mạnh có thể gây hư hại các bộ phận cửa, đặc biệt là bản lề. Bằng cách sử dụng băng keo loại rất chắc, băng keo có thể đỡ một phần tải trọng, nhờ đó có thể tránh được hư hại và các yêu cầu bồi thường sau đó.

Băng keo sử dụng phải là loại rất chắc có lớp nền chịu được áp lực lớn. Đảm bảo khi tháo băng keo không để lại dấu vết keo thậm chí ở nhiệt độ thấp.

Đọc thêm

Sản phẩm

tesa® 4224

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4287

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
79 µm
35 %

tesa® 4288

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
114 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
144 µm
35 %

tesa® 4289

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
150 µm
35 %

tesa® 4298

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
114 µm
35 %

tesa® 4298

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
116 µm
32.5 %

tesa® 64284

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
110 µm
35 %

tesa® 64294

Specifications
MOPP
cao su tự nhiên
107 µm
30 %

Tải xuống