Thiết bị - Cố định cửa để vận chuyển

Cố định an toàn cửa để vận chuyển

Băng keo sẽ gánh một phần tải trọng do đó những va chạm mạnh không ảnh hưởng tới bản lề cửa, nhờ đó không xảy ra hư hại.

Sản phẩm