Thiết bị điện tử: Bọc gờ pin

Giải pháp băng keo che phủ cho thiết bị điện tử của bạn

Băng keo che phủ của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng như bảo vệ, cố định, cản sáng, và bộ ngược sáng

Sản phẩm