Băng keo vải

Băng keo vải là sản phẩm rất tốt để gắn kết bề mặt thô và có thể bóc ra nhanh chóng và sạch sẽ sau khi dán. Lớp nền bằng vải mang lại khả năng chống xé nhưng lại có thể xé bằng tay.tesa® 4934

Specifications
vải
cao su tổng hợp
200 µm
20 %

tesa® 4939

Specifications
vải
cao su tổng hợp
250 µm
40 %

tesa® 4944

Specifications
vải
cao su tổng hợp
200 µm
20 %

tesa® 4954

Specifications
vải
cao su tự nhiên
430 µm
10 %

tesa® 4964

Specifications
vải
cao su tự nhiên
390 µm
10 %

tesa® 4974

Specifications
vải
cao su tự nhiên
380 µm
4 %