Băng keo vải chất lượng cao

Băng keo vải dán rất tốt trên các bề mặt thô ráp, có thể tháo bỏ dễ dàng, nhanh chóng sau khi sử dung. Lớp nền bằng vải giúp cho kháng việc bị xé ráchtesa® 4934
Specifications
vải
cao su tổng hợp
200 µm
20 %
tesa® 4939
Specifications
vải
cao su tổng hợp
250 µm
40 %
tesa® 4944
Specifications
vải
cao su tổng hợp
200 µm
20 %
tesa® 4954
Specifications
vải
cao su tự nhiên
430 µm
10 %
tesa® 4964
Specifications
vải
cao su tự nhiên
390 µm
10 %
tesa® 4974
Specifications
vải
cao su tự nhiên
380 µm
4 %