Thiết bị điện tử: Chắn điện & Nối đất

Băng keo của chúng tôi cho phép nối mạch hiệu quả cho các ứng dụng có yêu cầu khắt khe

Giải pháp băng keo dẫn điện cho các ứng dụng che chắn và nối mạch trên các thiết bị điện tử của bạn.

Sản phẩm