Băng keo của chúng tôi cho phép nối mạch hiệu quả cho các ứng dụng có yêu cầu khắt khe

Băng keo của chúng tôi cho phép nối mạch hiệu quả cho các ứng dụng có yêu cầu khắt khe

Giải pháp băng keo dẫn điện cho các ứng dụng che chắn và nối mạch trên các thiết bị điện tử của bạn.Băng keo dẫn điện của chúng tôi cho nối mạch và che chắn

Thiết bị nhỏ gọn hơn làm tăng cơ hội cho các bản mạch ngắn và gây ồn từ các EMI khác nhau trong không gian hẹp. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển dòng sản phẩm băng keo nối mạch và dẫn điện toàn diện. Dòng sản phẩm này của chúng tôi bao gồm băng keo một và hai mặt kết hợp với lớp nền đa dạng và có độ dày khác nhau.

Ví dụ ứng dụng

 • Liên kết FPC / nối mạch FPC
 • Liên kết PCB / nối mạch PCB
 • Chắn điện EMI màn hình
 • Gắn ăng ten
 • Nối mạch kim loại với kim loại
 • Vỏ kim loại với kim loại để chắn điện
Đọc thêm
Nối đất bằng băng keo dẫn điện
Nối đất bằng băng keo dẫn điện
Cách thức hoạ độn của ECT

Đặc tính sản phẩm

 • Độ dẫn điện tuyệt vời theo chiều X, Y, và Z
 • Liên kết độ tin cậy cao theo thời gian
 • Mức bám dính cao
 • Mức độ tương thích tuyệt vời
 • Hiệu quả chắn điện EMI cao
Đọc thêm

Giải pháp của chúng tôi

 • Băng keo xốp dẫn điện, đẳng hướng
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu không dệt, dẫn điện, đẳng hướng
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu dệt một mặt,dẫn điện, đẳng hướng, màu đen mờ 
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu dệt dẫn điện, đẳng hướng
 • Băng keo có lớp nền bằng vật liệu dệt dẫn điện, đẳng hướng, có thể bóc ra
Đọc thêm

Tải về

Sản phẩm

Hiển thị bộ lọc

tesa® 60213

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm

tesa® 60232

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
35 µm

tesa® 60233

Specifications
PET đen/ lá nhôm/ vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60234

Specifications
Sợi dẫn điện màu đen
acrylic dẫn điện
55 µm

tesa® 60246

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
300 µm

tesa® 60248

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
500 µm

tesa® 60249

Specifications
xốp dẫn điện
acrylic dẫn điện
700 µm

tesa® 60251

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm

tesa® 60252

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
55 µm

tesa® 60253

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
70 µm

tesa® 60254

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm

tesa® 60255

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
150 µm

tesa® 60256

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
200 µm

tesa® 60257

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
250 µm

tesa® 60258

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
100 µm

tesa® 60260

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60262

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện
50 µm

tesa® 60272

Specifications
vật liệu không dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện

tesa® 60274

Specifications
vật liệu dệt dẫn điện
acrylic dẫn điện