Tạp chí tesa, Trụ sở quốc tế Polymount; Tháng 4 năm 2018, chỉnh sửa cuối cùng

Ống Lồng Dán Bản In Tự Kết Dính

tesa Twinlock® là dòng sản phẩm ống lồng có thể tái sử dụng, tự kết dính và có thể nén được đem lại độ nhất quán trong các ống lồng in flexo giúp việc in ấn đạt chất lượng cao.