Sử dụng dây – băng keo cách điện

Quản lý hệ thống dây cáp

Cố định và cuốn dây cáp và dây điện nhanh chóng và dễ dàng – giải pháp băng keo dán của chúng tôi giúp bạn bố trí gọn gàng dây cáp của mình.