Thiết bị - Thấm khí

Thấm khí và Thông gió

Băng keo thông gió bịt các lỗ nhằm ngăn không để xốp PU bị ép ra ngoài trong quá trình bơm trong khi vẫn cho phép dòng khí lưu thông.

Băng keo thông gió dùng để bịt toàn bộ các lỗ hở trên thiết bị gia dụng trong quá trình bơm nhằm ngăn ngừa không để xốp PU bị ép trượt ra ngoài. Băng keo thông gió bịt lỗ hiệu quả nhưng vẫn cho phép luồng khí lưu thông. Việc này đảm bảo tránh xảy ra dư thừa áp lực.

Băng keo có lớp nền cho phép luồng khí lưu thông đầy đủ. Hơn nữa, băng keo có thể xé bằng tay được và có thể cắt theo khuôn.

Sản phẩm