Gắn bộ phận đi kèm cho ngành ô tô

Chúng tôi là chuyên gia về ứng dụng băng keo cho các nhà sản xuất ô tô OEM

Từ gắn kết bộ phận đi kèm cho đến dây điện - chúng tôi luôn có giải pháp băng keo phù hợp.