Thiết bị - Cố định các bộ phận nhỏ

Cố định các bộ phận nhỏ

Nhiều bộ phận nhỏ làm bằng nhựa hoặc kim loại phải được gắn vào phần thân PS. Việc xử lý và định vị trở nên dễ dàng hơn nếu được trang bị sẵn băng keo hai mặt.

Sản phẩm