tesa_single-sided-packaging-001_dispenser_300dpi
DỤNG CỤ CẮT BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

DỤNG CỤ CẮT BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

Các dụng cụ hỗ trợ cắt băng keo, băng dính giúp tối ưu hóa các quy trình và giúp thao tác với băng keo dễ dàng hơn. Chúng tôi cung cấp nhiều chủng loại dụng cụ hỗ trợ cắt thủ công, bán tự động và máy cắt băng keo tự động.Thiết kế của các dụng cụ cắt băng keo được tối ưu hóa giúp người sử dụng dễ dàng trong thao tác và linh hoạt sử dụng trên bất kỳ đồ vật như bàn, ghế, bảng vẽ, thùng carton, ... Bên cạnh đó, với nhu cầu cắt băng dính công nghiệp, tesa còn có máy cắt băng keo hoàn toàn tự động, hỗ trợ hiệu quả cho cả băng keo một mặt và hai mặt, đặc biệt là băng keo TPP, sợi filament và vải.

Hiển thị bộ lọc
tesa® 6005
Specifications
25 mm
tesa® 6009
Specifications
50 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6012
Specifications
50 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6032
Specifications
25 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6056
Specifications
50 mm
tự động
một mặt
tesa® 6068
Specifications
6-60 mm
tự động
một mặt
tesa® 6075
Specifications
75 mm
tesa® 6090
Specifications
25 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6094
Specifications
19 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6256
Specifications
12 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6300
Specifications
50 mm
thủ công
một mặt
tesa® 6400
Specifications
50 mm
thủ công
một mặt
tesa® 56402
Specifications
50 mm
thủ công
một mặt