Dụng cụ hỗ trợ cắt băng keo

Dụng cụ hỗ trợ cắt băng keo

Dụng cụ hỗ trợ cắt băng keo giúp tối ưu hóa các quy trình và giúp thao tác với băng keo dễ dàng hơn. Chúng tôi cung cấp nhiều chủng loại dụng cụ hỗ trợ cắt thủ công, bán tự động và tự động hoàn toàn dùng cho băng keo.Hiển thị bộ lọc

tesa® 6003

Specifications
0 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6005

Specifications
25 mm

tesa® 6009

Specifications
50 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6012

Specifications
50 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6032

Specifications
25 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6040

Specifications
100.00 mm
tự động
một mặt

tesa® 6056

Specifications
50 mm
tự động
một mặt

tesa® 6068

Specifications
6-60 mm
tự động
một mặt

tesa® 6075

Specifications
75 mm

tesa® 6090

Specifications
25 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6094

Specifications
19 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6256

Specifications
12 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6300

Specifications
50 mm
thủ công
một mặt

tesa® 6400

Specifications
50 mm
thủ công
một mặt

tesa® 56402

Specifications
50 mm
thủ công
một mặt