Giải pháp băng keo tesa cho năng lượng gió

Băng keo hiệu suất cao dùng cho năng lượng gió

Chúng tôi nỗ lực giúp các công đoạn sản xuất của bạn hiệu quả hơn với sản phẩm băng keo của mình – từ chuẩn bị khuôn đúc cho đến hoàn thiện cánh tuabin. Mục tiêu của chúng tôi là rút ngắn chu trình và tạo ra cánh tuabin chất lượng tốt hơn.