Băng keo chức năng

Băng keo chức năng

Băng keo chức năng làm được nhiều việc hơn ngoài việc kết dính hai vật với nhau. Các loại băng keo này có các đặc tính khác như cách điện, dẫn nhiệt, giữ chặt, che chắn, v.v.