tesa-8866-mp-pet-die-cut-300-dpi

Bạn có quan tâm đến sản phẩm này?

Hãy cho chúng tôi biết thông tin chi tiết của bạn và phòng kinh doanh của chúng tôi sẽ liên hệ để chia sẻ thêm thông tin chi tiết với bạn.
Theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ theo cách phù hợp với bản chất của yêu cầu để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Cảm ơn bạn đã để lại lời nhắn!

Chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết của bạn cho phòng kinh doanh của chúng tôi và liên hệ với bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

Trân trọng,

Đội ngũ tesa

Something went wrong. Please try again later.
Tải tài liệu về tesa® 88663 tại đây