Thiết bị - Gắn kính trang trí

Gắn kính trang trí

Sử dụng băng keo cường lực 2 mặt là một phương pháp gắn panô kính trang trí thông minh và tinh tế mà không phải sử dụng đinh vít hay cần chờ keo khô và rủi ro bị thấm nhỏ giọt khi sử dụng các hệ thống keo.

Sản phẩm