Dán tấm tesa Softprint® bằng băng keo xốp

Băng keo xốp dán bản in

Băng keo dán bản in tesa Softprint® có lớp nền bằng xốp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cao nhất về của công nghệ in flexographic.

Ma trận tesa Softprint® Matrix

Băng keo tesa Softprint® Matrix

Băng keo tesa Softprint® Matrix

Nhu cầu ngày càng tăng cao về in chất lượng kết hợp với hiệu quả quy trình sản xuất cao đòi hỏi phải có sản phẩm băng keo dán bản in tùy chỉnh theo nhu cầu khách hàng cụ thể.
Dòng sản phẩm tesa Softprint® của chúng tôi cung cấp các dòng sản phẩm đặc biệt dùng cho máy in flexo, đáp ứng mọi yêu cầu.
Tùy thuộc vào yêu cầu của quy trình, ma trận sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được dòng sản phẩm thích phù hợp từ dòng sản phẩm dán bản in tesa Softprint® của chúng tôi.

Trước đây, băng keo xốp dán bản in được chia làm hai danh mục độ dày: 380 μm / 15 mil đối với in nhãn (băng giấy hẹp) và 500 μm / 20 mil đối với in bao bì mềm  (băng giấy rộng). Ngày nay, khách hàng quyết định danh mục nào mang lại nhiều lợi ích cho quá trình của mình.

Dòng sản phẩm tesa Softprint® của chúng tôi bao gồm hai danh mục sản phẩm có độ dày khác nhau có chất lượng như nhau xét về kết quả in và đặc tính bám dính.

Băng keo xốp tesa Softprint® 380 µm (15 mil)

Băng keo xốp tesa Softprint® 500 µm (20 mil)

Công nghệ & Xu hướng