Nguyên tắc và tiêu chuẩn của chúng tôi

Nguyên tắc và tiêu chuẩn của chúng tôi

Chúng tôi tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế

Cam kết về tính bền vững là một trong những yếu tố cốt lõi của các hoạt động doanh nghiệp của tesa trong nhiều năm nay, đó là lý do tại sao toàn bộ Tập đoàn áp dụng các tiêu chuẩn nội bộ như Quy tắc ứng xử tesa cũng như các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của chúng tôi. Thông qua bộ Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp, chúng tôi cũng yêu cầu các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp chủ chốt tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững do chúng tôi đặt ra. Các tiêu chuẩn quốc tế như Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Mục tiêu Phát triển Bền vững đóng vai trò là nguyên tắc chỉ đạo trong việc định hình các hoạt động bền vững của chúng tôi.

Các nguyên tắc Hiệp ước Toàn cầu và các Mục tiêu Phát triển Bền vững

E_SDG_logo_without_UN_emblem_square_RGB-1024x606

Chúng tôi là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc từ năm 2006. Tư cách thành viên nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì các tiêu chuẩn xã hội và môi trường được quốc tế công nhận trong hoạt động kinh doanh. Mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu trong các lĩnh vực nhân quyền, tiêu chuẩn lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng tạo thành các tiêu chuẩn tổng thể cho hành động của chúng tôi. Báo cáo phát triển bền vững hàng năm của chúng tôi cung cấp thông tin về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được (thông tin về tiến độ, COP).

Chúng tôi cũng góp phần đạt được 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, là cốt lõi của Chương trình 2030 của Liên hợp quốc, một kế hoạch hành động toàn cầu về phát triển bền vững. Những mục tiêu này là một khuôn khổ quan trọng cho định hướng phát triển bền vững của chúng tôi bởi vì, với tư cách là một công ty đa quốc gia và là thành viên của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, chúng tôi cho rằng mình có trách nhiệm góp phần vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Tiếng nói của bạn – Mối quan hệ của chúng tôi

bkms-icon

Trong suốt lịch sử phát triển, tesa đã tạo dựng được danh tiếng là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy và chính trực. Để duy trì và xây dựng danh tiếng này, bảo vệ tính toàn vẹn của tesa và ngăn chặn các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn, điều quan trọng là chúng ta phải phát hiện ra hành vi không đúng ở giai đoạn đầu.

Nền tảng tố giác

Vì mục đích này, chúng tôi cung cấp cho nhân viên cũng như khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác một nền tảng báo cáo được bảo vệ, an toàn và độc lập. Nó có sẵn trên toàn thế giới và người dùng có thể gửi thông tin về những hành vi sai trái có thể xảy ra dưới dạng ẩn danh, nếu muốn.

Nền tảng này dựa trên công nghệ BKMS®, đã được chứng nhận nhiều lần về bảo mật dữ liệu.

Tìm thêm thông tin về nền tảng này:https://www.bkms-system.net/tesa