Băng keo chịu mài mòn

Băng keo có khả năng chịu mài mòn đặc biệt dùng cho ứng dụng bó ngắn và dài hạn.