Băng keo chuyên dụng của tesa dùng để làm vừa lớp phủ sàn

Dán lớp phủ sàn và lớp lót trần xe

Băng keo hai mặt cung cấp liên kết đáng tin cậy cho lớp phủ sàn và hệ thống trần xe dễ dàng tháo gỡ.

Các loại băng keo dùng dán sàn xe và trần xe

Các sản phẩm hỗ trợ dán sàn xa và trần xe