specialty_vehicles_tesa_tape_for_fitting_of _floor_coverings_floor_systems_trucks_caravans
Dán lớp phủ sàn và lớp lót trần xe

Dán lớp phủ sàn và lớp lót trần xe

Băng keo hai mặt cung cấp liên kết đáng tin cậy cho lớp phủ sàn và hệ thống trần xe dễ dàng tháo gỡ.Chúng tôi cung cấp một loại toàn diện các băng keo hai mặt để gắn các vật liệu sàn khác nhau như thảm và PVC trong quá trình hoàn thiện xe. Loại băng keo của chúng tôi có thể giảm thời gian sản xuất xe và loại bỏ mùi hôi, tác động tới môi trường và các vấn đề sức khỏe liên quan đến việc sử dụng keo.

tesa ® flooring tapes offer high adhesive strength on uneven surfaces which is critical for heavy stresses associated with vehicle conversion, furthermore, some of the range is removable, making future conversion simpler and more time efficient.

Băng keo dán sàn tesa ® cung cấp cường độ bám dính cao trên các bề mặt không bằng phẳng, rất quan trọng đối với các lực tác động  nặng liên quan đến sản xuất xe, hơn nữa, một số phạm vi có thể tháo rời, giúp việc bảo trì trong tương lai đơn giản hơn và hiệu quả hơn về thời gian.

Các loại băng keo dùng dán sàn xe và trần xe

Hiển thị bộ lọc
tesa® ACXplus 7072
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7074
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1000 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7076
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
1500 µm
1000 %
tesa® ACXplus 7078
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2000 µm
1000 %
tesa® 52105
Specifications
không
acrylic gốc nước
tesa® 52110
Specifications
không
acrylic gốc nước
tesa® 52210
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic gốc nước
tesa® 52215
Specifications
vật liệu không dệt
acrylic gốc nước
tesa® 62505
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
500 µm
150 %
tesa® 62508
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
800 µm
190 %
tesa® 62510
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
1000 µm
180 %
tesa® 62512
Specifications
xốp PE
acrylic cải tiến
1200 µm
190 %
tesa® 66022 hợp chất hữu cơ bay hơi thấp (low VOC) tesa® ACXplus 70725
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2400 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70730
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
2900 µm
1000 %
tesa® ACXplus 70740
Specifications
acrylic xốp
acrylic tinh khiết
3900 µm
1000 %

Các sản phẩm hỗ trợ dán sàn xa và trần xe