Băng keo gia cố

Tạo lực giữ, gia cố cho các ứng dụng bó, quấn pallet và giữ cố định đồng nhất.