Máy photocopy thương mại và máy in đa năng

Danh mục Máy photocopy và Máy in

Từ máy photocopy thương mại cho đến máy in đa năng - chúng tôi tập trung vào tất cả các danh mục máy photocopy và máy in.

Thiết bị sử dụng trong văn phòng

Là một đối tác toàn cầu cho ngành công nghiệp thiết bị văn phòng đa quốc gia, chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp băng keo cho toàn bộ quá trình tự động hóa văn phòng – từ máy in phun, in laze, và máy in đa năng cho đến máy in thương mại như máy photocopy đa năng.